Ανάλυση μετά από απώλεια βάρους,

ανάλυση μετά από απώλεια βάρους

Κρασσάς1, Αργύριος Δούμας2 1. Πλαστήρα 22, Ν. Κρήνη, Θεσσαλονίκη.

Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι

Οι παλαιότερες μέθοδοι περιλαμβάνουν την υδροπυκνομετρία, την αεροπυκνομετρία, την ραδιοϊσοτοπική εκτίμηση ολοσωματικού ύδατος και καλίου, το άθροισμα δερματοπτυχών και οι πιο σύγχρονες την αεροπυκνομετρία, τη βιοηλεκτρική αντίσταση των ιστών ΒAIτη διπλή ενεργειακή απορρόφηση ακτινών Χ DEXAτην αξονική και μαγνητική τομογραφία. Επίσης, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων PET-scan συνεισέφερε ουσιαστικά στη λειτουργική διεύρυνση του λιπώδους ιστού, ιδίως του φαιού.

Η σωματομετρία συμβάλλει στην κατανόηση πολλών φυσιολογικών καταστάσεων όπως η άθληση, η εφηβεία, η εμμηνόπαυση και το γήρας αλλά και διαφόρων παθήσεων όπως οι διατροφικές διαταραχές, η απίσχναση, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το μεταβολικό σύνδρομο κ. Στην παχυσαρκία ειδικότερα, η ανάλυση της σύστασης σώματος συμβάλει στη διάγνωση, αλλά ανάλυση μετά από απώλεια βάρους στην κατανόηση της παθολογικής κατανομής του σωματικού λίπους σπλαχνικού τύπου παχυσαρκία.

ανάλυση μετά από απώλεια βάρους

Επίσης, στη διάκριση μορφών ψευδούς παχυσαρκίας, όπως σε υπερανδρογοναιμία και στην άθληση και στη διάγνωση της σαρκοπενικης μορφής της παχυσαρκίας, όπου υπάρχει αναλογικά μεγάλη αύξηση λιπώδους ιστού και σημαντική μείωση του μυϊκού. Κατά την απώλεια βάρους, ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές μπορούν να εκτιμήσουν την επιμέρους σύσταση των απολεσθέντων κιλών.

Τι είναι η λιπομέτρηση;

Σε εξειδικευμένα   κέντρα παχυσαρκίας, κλινικές και νοσοκομεία, οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι με DEXA και αεροπληθυσμογραφία προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια στην ανάλυση των επιμέρους συστατικών στην παχυσαρκία, πριν και μετά την απώλεια βάρους. Για την καθημερινή πρακτική, εκτός του δείκτη μάζας σώματος και της περιμέτρου μέσης που πρέπει να μετρώνται σε κάθε παχύσαρκο, οι τεχνικές ΒΑΙ και το άθροισμα των δερματοπτυχών, αποτελούν τις πιο πρακτικές και εύκολες λύσεις σε μετρίου βαθμού παχυσαρκία, αν και στερούνται μεγάλης ακρίβειας, Λέξεις ευρετηρίου: Ολοσωματικό λίπος — Άλιπος μάζα — Μέθοδος διπλής απορρόφησης — PET — Μαγνητική τομογραφία Εισαγωγή Η εκτίμηση της σύστασης του σώματος σωματομετρία συμβάλλει στην κατανόηση πολλών ανάλυση μετά από απώλεια βάρους καταστάσεων όπως η άθληση, η εφηβεία, η εμμηνόπαυση και ανάλυση μετά από απώλεια βάρους αλλά και παθολογικών καταστάσεων όπως είναι η απίσχναση, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.

Ειδικότερα στην παχυσαρκία, σε επιδημιολογικό επίπεδο, oι διάφορες μέθοδοι ανάλυσης του σώματος βοηθούν στον καθορισμό της νοσηρότητας λόγω αυξημένου σωματικού λίπους αλλά και της παθολογικής κατανομής αυτού. Στην καθημερινή κλινική πράξη οι μέθοδοι αυτές, εκτός της διαγνωστικής τους σημασίας, προσφέρουν τη δυνατότητα εκτίμησης ποσοτικών και ποιοτικών μεταβολών της σύστασης του σώματος κατά την απώλεια ακόμη και μικρού βαθμού σωματικού βάρους ΣΒ.

Τα αποτελέσματα σε μία λιπομέτρηση πόσο επηρεάζουν το πλάνο διατροφής;

Οι σύγχρονες σωματομετρικές τεχνικές έχουν ρίξει αρκετό φως στην παθοφυσιολογία της παχυσαρκίας η οποία χαρακτηρίζεται όχι μόνο από αύξηση του λίπους αλλά και της άλιπης μάζας ΑΜ, fat-free mass, FFM. Η αύξηση αυτή της ΑΜ εξηγεί την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση των παχύσαρκων ατόμων [2]. Χάρη στη συμβολή της σωματομετρίας και ιδίως μέσω της αξονικής ΑΤ και μαγνητικής τομογραφίας ΜΤέγινε κατανοητός ο επιβαρυντικός ρόλος του ενδοσπλαχνικού λίπους στους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και στα καρδιαγγειακά νοσήματα [3].

Oι πρόσφατες μέθοδοι όπως αυτές της διπλής φωτονιακής υγιή απώλεια βάρους λίπους dual energy X-rays absorptiometry, DEXA συνέβαλλαν στον χαρακτηρισμό ατόμων με ψευδή παχυσαρκία λόγω χρήσης αναβολικών, υπερανδρογοναιμίας ή σε αθλητές.

Επίσης, διερευνήθηκε λεπτομερώς η σαρκοπενική παχυσαρκία δηλαδή η παχυσαρκία εκείνη που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένο σωματικό λίπος σε αντίθεση με την ελαττωμένη μυϊκή μάζα [4].

θα μου zumba να χάσω βάρος

Σαρκοπενική παχυσαρκία παρατηρείται σε ενδοκρινικές διαταραχές όπως υπογοναδισμός, σύνδρομο Cushing και μακροχρόνια λήψη κορτικοστεροειδών, ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, σε νευρομυϊκά νοσήματα αλλά και σε παρατεταμένη ακινητοποίηση. Στην παρακάτω ανασκόπηση θα αναφερθούν όλες οι παλαιές και σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης της σύστασης του σώματος, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί τους στην κλινική εφαρμογή αλλά και η σημασία ανάλυση μετά από απώλεια βάρους των ραδιοϊσοτοπικών τεχνικών και των τεχνικών της ΑΤ και της ΜΤ στον τομέα της παχυσαρκίας και της απώλειας βάρους.

H σύσταση του σώματος Οι ανθρώπινοι ιστοί αποτελούνται από 5 βασικά συστατικά τα οποία είναι το νερό, οι πρωτεΐνες, τα άλατα, το γλυκογόνο και το λίπος [1]. Το νερό αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του βάρους του σώματος. Συνδέεται με πρωτεΐνες, γλυκογόνο, οστικά άλατα και άλλα χημικά συστατικά.

Οι πρωτεΐνες καταλαμβάνουν kg σε υγιείς ενήλικες και βρίσκονται ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια.

Ανάλυση Σύσταση Σώματος (λιπομέτρηση)

Οι κύριες πρωτεΐνες είναι το δομικό κολλαγόνο του συνδετικού ιστού και η ακτινομυοσίνη των μυών. Τα άλατα, συνολικής ποσότητας πάνω από 1,5 γρ. Ένας ενήλικας έχει g γλυκογόνο, το οποίο εντοπίζεται στο ήπαρ και στους σκελετικούς μύες.

В течение всей-беседы существо называло Себя мы и, в сущности, это была целая колония независимых существ, организованных и контролируемых какими-то неизвестными силами.

Τέλος, το λίπος βρίσκεται αποθηκευμένο σε όλο το σώμα υπό 32 ετών δεν μπορεί να χάσει βάρος τριγλυκεριδίων.

Η αποθήκευσή του λίπους γίνεται κυρίως υποδόρια και ενδοσπλαχνικά, αλλά σημαντική ποσότητα λίπους μπορεί να συσσωρευθεί γύρω και μέσα στους μύες, ιδιαίτερα στην 3η ηλικία. Οι κύριοι ιστοί που συνθέτουν το ανθρώπινο σώμα ανάλυση μετά από απώλεια βάρους εκτιμούνται συχνά στην κλινική πράξη είναι: Ο λιπώδης ιστός, οι σκελετικοί μύες, τα οστά και τα σπλάχνα [1].

Για κάθε ιστό αλλά και για το νερό του σώματος χρησιμοποιείται συγκεκριμένη ορολογία, η οποία είναι κοινή στις περισσότερες σωματομετρικές εφαρμογές. Τα συμπαγή στοιχεία διακρίνονται για λόγους ευκολίας σε 2 συστατικά: Το λιπώδη ιστό ΛΙ - fat mass ή body fat και το μη λιπώδη ιστό ΜΛΙ - free fat mass ή άλιπη μάζα ΑΜ - lean mass [5].

Το ολοσωματικό λίπος ΟΣΛ αυξάνει φυσιολογικά με την ηλικία, και είναι περισσότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Πάνω από αυτά τα όρια ομιλούμε για παχυσαρκία [6]. Οι ιδιαιτερότητες της σύστασης σώματος στην παχυσαρκία Η παχυσαρκία χαρακτηρίζεται από αύξηση της ποσότητας του λιπώδους ιστού και τις πιο πολλές φορές από παράλληλη αύξηση της άλιπης μάζας.

Η αυξημένη άλιπη μάζα αντικατοπτρίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον ενδοκυττάριο χώρο, δηλαδή την ενεργό κυτταρική μάζα - κυρίως το μυϊκό ιστό - και το γεγονός αυτό εξηγεί την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση ηρεμίας των παχυσάρκων [7].

Από την άλλη μεριά, οι μελέτες ανάλυσης της σύστασης του σώματος με ραδιοισότοπα έδειξαν ανάλυση μετά από απώλεια βάρους η το κάψιμο λίπους διαρκεί πολύ του ενδοκυττάριου χώρου νερούείναι σημαντικότερου βαθμού από αυτήν του εξωκυττάριου και αυτό οφείλεται στην αυξημένη τριχοειδική διαπερατότητα, στον αυξημένο εξωκυττάριο χώρο του λιπώδους ιστού, σε αιμοδυναμικές καρδιακές διαταραχές και στον δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό που παρατηρείται στα ανάλυση μετά από απώλεια βάρους άτομα [8].

Η μέτρηση του λιπώδους ιστού λιπομέτρηση είναι πολύ σημαντική γιατί μπορεί να σου δείξει πόσο ποιοτική και αποτελεσματική είναι προσπάθεια που κάνεις για απώλεια βάρους ή και αύξηση μυϊκού ιστού. Θα σου αλλάξει τη σύσταση σώματος, το μηχάνημα που θα κάνει τη μέτρηση; Όχι φυσικά, εσύ και οι αλλαγές στις διατροφικές σου συνήθειες και στη διατροφική σου συμπεριφορά, θα κάνουν την αλλαγή Τι είναι η λιπομέτρηση; Καταρχάς, ξεκινάω αναφέροντας σας ότι η λιπομέτρηση είναι μια διαδικασία που θα εκτιμήσει και αξιολογήσει σε ποια κατηγορία ανήκεις πχ υπέρβαρο κα.

Οι υδρικές αυτές διαταραχές είναι πιο έντονες στη νοσογόνο παχυσαρκία και ανάλυση μετά από απώλεια βάρους κατά τη διάρκεια δίαιτας πτωχής σε υδατάνθρακες, σε στερητικές δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων και μετά από βαριατρικές επεμβάσεις για παχυσαρκία. Πολλές φορές παραμένουν ακόμη και πολλούς μήνες μετά την απώλεια του σωματικού βάρους [9].

να χάσετε βάρος με το yokebe

Οι μέθοδοι ανάλυσης της σύστασης του σώματος και η παχυσαρκία Σε γενικές γραμμές διακρίνουμε 2 μοντέλα μεθόδων σωματικής ανάλυσης [10]. Στο πρώτο μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην εκτίμηση πολλών συστατικών του σώματος multi-component model υπολογίζονται τα επιμέρους συστατικά της άλιπης μάζας, απώλεια βάρους mcdonough ο μυϊκός ιστός, τα οστά, οι μαλακοί ιστοί και το νερό, καθώς και η επιμέρους κατανομή του λιπώδους ιστού.

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν τεχνικές όπως η διπλή ενεργειακή απορρόφηση ακτίνων Χ DEXAη αξονική και μαγνητική τομογραφία κ. Στο δεύτερο, το οποίο ονομάζεται μοντέλο εκτίμησης δυο συστατικών two component modelεφαρμόζονται τεχνικές μέτρησης όπου εξ ορισμού το σώμα αποτελείται από λιπώδη ανάλυση μετά από απώλεια βάρους μη λιπώδη μάζα, με την τελευταία να θεωρείται ότι έχει σταθερή σύσταση στα ενήλικα άτομα.

H E L L E N I C J O U R N A L OF N U C L E A R M E D I C I N E

Στη κατηγορία αυτή ανήκουν κλασσικές μέθοδοι όπως η ισοτοπική μέτρηση ολοσωματικού νερού ανάλυση μετά από απώλεια βάρους καλίου, η μέθοδος της βιοηλεκτρικής αντίστασης των ιστών, οι ανθρωπομετρικές μέθοδοι κ. Η μόνη πραγματικά άμεση μέθοδος εκτίμησης της σωματικής σύστασης είναι η νεκροτομική χημική ανάλυση [11]. Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων μεθόδων multi-compartment ανάλυση μετά από απώλεια βάρους μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ακρίβεια εκτίμησης της σύστασης σώματος [12].

Στον πίνακα 1 απαριθμούνται αναλυτικά οι κύριες μέθοδοι σωματομετρίας.

  • 72 κιλά απώλεια βάρους
  • Для Хедрона это был вызов, которого ему -- он-то это хорошо .

  • А тут вот они озаботились прямо сверх всякой меры!.

  • Джезерак понимал, что находится между двух эпох: он ощущал вокруг себя ускоряющийся пульс человечества.

  • Ανάλυση σύστασης σώματος – Λιπομέτρηση - Dr. Λάμπρος Μελίστας
  • Μία εβδομάδα απώλειας βάρους
  • Jsa απώλεια βάρους
  • Ανάλυση Σύσταση Σώματος (λιπομέτρηση) | Fitness Motivation Hellas

Οι μέθοδοι εκτίμησης πολλών διαμερισμάτων Η μέθοδος της διπλής ενεργειακής απορρόφησης των ακτινών Χ Dual-energy X-rays absorptiometry Η μέθοδος αυτή είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη τεχνική ποσοτικοποίησης των οστικών αλάτων, και θεμελιώθηκε από τους Cameron και Sorenson το Με την μέθοδο DEXA μελετώνται 3 συστατικά του σώματος δηλαδή ο μυϊκός ιστός, ο λιπώδης και η οστική μάζα.

Με την βοήθεια ενός ανιχνευτή, συνήθως σπινθηριστή NaI, μετρούμε το ποσοστό των φωτονίων που εξέρχονται από το ανθρώπινο σώμα χωρίς σημαντική αλλαγή της διεύθυνσης και της ενέργειάς τους. Η μέθοδος επιτρέπει την εκτίμηση της σύστασης του σώματος συνολικά αλλά και κατά περιοχές και κατά συνέπεια είναι ιδανική για την εκτίμηση της κοιλιακής παχυσαρκίας [13, 14].

Στα παχύσαρκα άτομα η μέθοδος DEXA παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς. Κατά πρώτο λόγο η επιφάνεια σάρωσης της μεθόδου είναι σχετικά μικρή cm x 60 cm και συνεπώς ανεπαρκής για άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία [11]. Άλλο μειονέκτημα είναι η επίδραση του πάχους των γύρω ιστών στην εκτίμηση της λιπώδους μάζας.

ανάλυση μετά από απώλεια βάρους

Τέλος, το κόστος της εξέτασης είναι σχετικά υψηλό και δεν επιτρέπει την συχνή κλινική εφαρμογή της. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η εξέταση είναι κατάλληλη για να υπολογίζει αλλαγές της σύστασης όπως αυτές συμβαίνουν κατά την απώλεια του βάρους [15]. Η μέθοδος DEXA έχει συγκριθεί και παρουσιάζει πολύ καλή συσχέτιση με τις παλαιότερες μεθόδους αναφοράς όπως είναι η υδροπυκνομετρία [16].

Σε γενικές γραμμές, η μέθοδος DEXA αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αναφοράς για την εκτίμηση της σύστασης του σώματος του παχύσαρκου ατόμου πριν και κατά την απώλεια βάρους και είναι αυτή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των άλλων μεθόδων [17, 18].

moto απώλειας βάρους

Η αξονική τομογραφία Computed ανάλυση μετά από απώλεια βάρους Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της αξονικής τομογραφίας ΑΤ για την ανάλυση της σύστασης του σώματος αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Hounsfield το [19].

Για τη διερεύνηση της παχυσαρκίας η μέθοδος εφαρμόζεται από το και συνεισέφερε σημαντικά στην κατανόηση της συσχέτισης μεταξύ σπλαχνικής συσσώρευσης λιπώδους ιστού και καρδιαγγειακών νοσημάτων [20]. Προσεγγίζει σχεδόν ανατομικά την επιμέρους σύσταση του σώματος και παρέχει ικανότητα διάκρισης κατά ιστούς, όργανα και περιοχές.

Account Options

Η σάρωση του τομογράφου σε συγκεκριμένες περιοχές δίνει πληροφορίες για τον μυϊκό και λιπώδη ιστό. Από το άθροισμα των επαναλαμβανόμενων τομών μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος και η επιφάνεια των επιμέρους οργάνων και τα δεδομένα να αποθηκευτούν σε λογισμικό υπολογιστή Slice Omatic, Tomovision, Montreal, CD [3].

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα όπως είναι αυτό της ελικοειδούς αξονικής τομογραφίας Spiral or helical computed tomography, Somatom Plus της Siemensτο οποίο υπάρχει και χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, δύνανται να διακρίνουν επακριβώς το υποδόριο από το ενδοσπλαχνικό κοιλιακό λίπος [21].

Ο διαχωρισμός των ιστών γίνεται σύμφωνα με την καταγραφή του ποσοστού απορρόφησης των εκπεμπόμενων ακτινών Χ.

Top Ανάλυση σύστασης σώματος — Λιπομέτρηση Η ανάλυση της σωματικής σύστασης και η λιπομέτρηση πραγματοποιείται με την επιστημονικά κατοχυρωμένη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης ΒΙΑ-Bioelectric impedance Analysis με το σύγχρονο λιπομετρητή Tanita BC MA. Η σύσταση του σώματος είναι με απλά λόγια το σύνολο της άλιπης σωματικής μάζας και του λίπους που συνιστούν το συνολικό βάρος του σώματος. Η άλιπη μάζα συμπεριλαμβάνει τα οστά, τους μύες, το νερό, συνδετικούς και οργανικούς ιστούς. Το σωματικό λίπος αποτελείται από το δομικό και το αποθηκευτικό λίπος. Η γνώση του σωματικού λίπους είναι πολύ χρήσιμη καθώς αυτό έχει άμεση επίδραση στην υγεία του ανθρώπου και η σωστή εκτίμησή του μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς.

Για την εκτίμηση του συνολικού κοιλιακού λίπους, διενεργούνται 4 συνεχείς τομές αρχίζοντας από τον 3ο οσφυϊκό σπόνδυλο. Όμως λόγω του υψηλού βαθμού ακτινοβολίας, η οποία είναι της τάξης των 10 mSv [22], οι περισσότεροι εξεταστές σήμερα προτιμούν τη διενέργεια μόνο μιας τομής στο ύψος Ο4 ή Ο5, στο επίπεδο δηλαδή που απεικονίζεται κυρίως το σπλαχνικό ενδοκοιλιακό λίπος.

Συγκρίσεις με χημικές αναλύσεις σε πτώματα έδειξαν ισχυρή συσχέτιση συντελεστή διακύμανσης 0.

Happydeals | Οι πιο happy προσφορές της πόλης

Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτίμηση τη διερεύνηση της σύστασης του σώματος και της κατανομής νίκη χάσουν βάρος σωματικού λίπους και αποτελεί πλέον μέθοδο αναφοράς.

Η αξονική τομογραφία δεν χρησιμοποιείται όμως στην καθημερινή κλινική πράξη λόγω της υψηλής δόσης ακτινοβολίας και του υψηλού κόστους [10]. Ο αναγκαίος χρόνος εξέτασης όμως είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της ΑΤ. Η εξέταση καταγράφει τον όγκο του λιπώδη ιστού σε σχέση με τους άλλους ιστούς ανάλογα με το χρόνο ηρεμίας relaxation time. Όταν το μαγνητικό πεδίο εφαρμοστεί κατά τον χ-ψ άξονα το σήμα που λαμβάνουμε ονομάζεται Τ1 Τ1 relaxation time ή spin-lattice relaxation timeενώ εάν το μαγνητικό πεδίο εφαρμοστεί κατά τον z άξονα ομιλούμε για την Τ2 ακολουθία Τ2 relaxation time ή.

Ίσως σας ενδιαφέρει