Απώλεια βάρους του cushing.

Σύνδρομο Cushing

Η πιο συχνή αιτία του συνδρόμου Cushing είναι η μακροχρόνια θεραπεία με γλυκοκορτικοστεροειδή.

Ως αποτέλεσμα, μπορεί να περάσουν χρόνια χωρίς να έχει διαγνωσθεί το σύνδρομο.

Συμπτώματα και κλινικά γνωρίσματα Τα κλινικά γνωρίσματα του συνδρόμου που έχουν τη μεγαλύτερη διακριτική σημασία περιλαμβάνουν τη λέπτυνση του δέρματος, τις εύκολες εκχυμώσεις και τις έντονα ερυθρές ραβδώσεις, την αδυναμία των κεντρικώνν μυών καθώς και τη μυοπάθεια, την υπεραιμία του προσώπου, το δασυτριχισμό, την ακμή και την φυσικό συμπλήρωμα για απώλεια λίπους του τριχωτού της κεφαλής τριχόπτωση.

Η αύξηση του βάρους και η παχυσαρκία είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά. απώλεια βάρους του cushing

απώλεια βάρους του cushing 43 και θέλουν να χάσουν βάρος

Απώλεια βάρους του cushing κατανομή του λίπους είναι κεντρική, περιλαμβάνουσα τον κορμό και την κοιλία. Μπορεί να προκύψει μελάγχρωση, αλλά αυτό είναι πιο συ­χνό στην έκτοπη παραγωγή ACTH για παράδειγμα από ένα κα­κοήθη βρογχογενή καρκίνο ή στο σύνδρομο Nelson, όπου τα επίπεδα ACTH είναι πολύ υψηλά.

Subscribe for Updates and news of our Medical Center

Το σύνδρομο Nelson μπορεί να έπεται της αμφοτερόπλευρης επινεφριδιεκτομής για σύνδρο­μο Cushing όταν συνεχίζει η υπερβολική παραγωγή ACTH. Μπορεί να εκδηλωθεί διεύρυνση του υποφυσιακού βόθρου.

Γρηγορη απωλεια Σωματικου Βαρους ; Ναι με αυτη τη διαιτα

Η μελάγχροση είναι πιο έντονη στις περιοχές που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και στην τριβή, καθώς και στις ουλές. Είναι επίσης συχνά τα ψυχιατρικά συμπτώματα, η υπέρταση, η δυσανε­ξία στη γλυκόζη, ο διαβήτης και η δυσλειτουργία των γονάδων απώλεια βάρους του cushing και ανικανότητα.

Οι επινεφριδικοί όγκοι είναι δυνατό να εκκρίνουν κορτιζόλη και να προκαλέσουν κλασικό σύνδρομο Cushing.

κυνικός απώλεια βάρους

Ωστόσο, η συ­νακόλουθη έκκριση επινεφριδικών ανδρογόνων μπορεί να προ­καλέσει περαιτέρω αρρενοποίηση, ιδιαίτερα στην περίπτωση καρκινώματος. Η έκτοπη παραγωγή ACTH από έναν όγκο υψη­λής κακοήθειας προκαλεί μεγάλες αυξήσεις στην κορτιζόλη: οι ασθενείς είναι δυνατό να εμφανίζονται με λιγότερα κλασικά ση­μεία αλλά με ένα σύνδρομο ταχείας έναρξης με απώλεια βάρους, αξιοσημείωτη μυοπάθεια των κεντρικών μυών, μελάγχρωση και σοβαρή υποκαλιαιμική αλκάλωση.

απώλεια βάρους του cushing

Οι καρκινοειδείς όγκοι κα­θώς και οι άλλες σχετικά καλοήθεις πηγές έκτοπης παραγωγής ACTH δύσκολα διακρίνονται από άλλα αίτια συνδρόμου Cushing. Διάγνωση και θεραπεία Η διάγνωση του συνδρόμου Cushing μπορεί να γίνει με βάση την ανίχνευση αυξημένης ελεύθερης κορτιζόλης στα ούρα 24ώρου, την απώλεια του φυσιολογικού ημερονυκτίου circadian ρυθμού της κορτιζόλης ή τη χρήση δοκιμασίας καταστολής με απώλεια βάρους του cushing 48ωρη δόση δεξαμεθαζόνης.

απώλεια βάρους του cushing απώλεια βάρους ozark al

Η διαφορική διάγνωση μεταξύ του όγκου των επινεφριδίων, της υποφυσιακής νόσου Cushing καθώς και της έκτοπης ACTH πρέπει να γίνεται με προσοχή. Εάν η ACTH του πλάσματος παραμένει συνεχώς μη ανιχνεύ­σιμη, η κατάσταση τότε συνήθως οφείλεται σε όγκο των επινε­φριδίου.

  • Σύνδρομο Cushing: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία
  • Για ποιο λόγο παίρνω κιλά; - Παχυσαρκία - Ενδοκρινολογία - Υγεία
  • Ζώνη απώλειας βάρους

Η διάγνωση γίνεται με υπερήχους ή CT των επινεφρι­δίων ενώ τα καρκινώματα συνήθως εμφανίζουν τοπική διείσδυση. Οι ασθενείς με επινεφριδικούς όγκους δεν εμφανί­ζουν καταστολή της κορτιζόλης του ορού με υψηλή δόση δεξαμε­θαζόνης, καθώς και καμία απάντηση στη δοκιμασία του παράγο­ντα έκλυσης κορτικοτροπίνης CRF.

Συχνά στους κακοήθεις όγκους η κορτιζόλη και η ACTH του πλάσματος είναι πολύ αυξημένες.

  • Απώλεια βάρους metafit
  • Προβολή Υποθυρεοειδισμός Αρχίζετε να παίρνετε κιλά όταν ο θυρεοειδής σας  σταματά να παράγει αρκετές ορμόνες.
  • Μπορείτε να χάσετε βάρος σκι

Η δοκιμασία CRF παρέχει περαιτέρω βοήθεια στη διαφορική διάγνωση. Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να αποκαλύψει βρογχογενή καρκίνο ενώ η CT της υποφύσεως στη νόσο Cush­ing μπορεί να είναι χρήσιμη, καθώς επίσης μπορούν να χρησι­μεύσουν και οι CT των πνευμονικών πεδίων, του μεσοθωρακίου, του ήπατος, του παγκρέατος και των επινεφριδίων για την ανί­χνευση μικρών καρκινοειδών όγκων.

απώλεια βάρους του cushing

Η θεραπεία εκλογής για τους όγκους των επινεφριδίων είναι η χειρουργική εξαίρεση, όμως η μετυραπόνη ή η μιτοτάνη μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η κλινική υποστροφή προεγχειρητικά.

Η ακτινοβόληση της υπόφυσης περιο­ρίζεται σήμερα στις περιπτώσεις όπου η επέμβαση είναι ανεπιτυχής και καθώς χρειάζονται πολλά χρόνια για να είναι αποτελεσματική, είναι απαραίτητο να συνδυαστεί με φαρμακευτική θεραπεία. Αν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της αμφοτερόπλευρης επινεφριδεκτομής πρέπει να συνδυαστεί με ακτινοβόληση της υπόφυσης.

απώλεια βάρους του cushing mens υγεία αδυνατίσματος

Δείτε επίσης.

Ίσως σας ενδιαφέρει