Απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου.

Υποφυσιακή αποπληξία

Είναι ιδιαίτερα έκδηλη σε περιοχές που εκτίθενται σε τριβή αγκώνες, κόμποι χεριών ή σε ηλιακό φως πρόσωπο, αυχέναςσε περιοχές που είναι φυσιολογικά σκουρόχρωμες θηλές, μασχάλεςσε πτυχές του δέρματος και στον στοματικό βλεννογόνο. Τα επινεφρίδια είναι επίσης πολύ ευπαθή σε αγγειακές βλάβες, διότι δεν λαμβάνουν απευθείας αρτηριακή παροχή. Η αιμάτωσή τους προέρχεται από ένα υποκαψικό πλέγμα αρτηριολίων, που τα καθιστά επιρρεπή σε έμφρακτα και νεκρώσεις όταν πέφτει η αρτηριακή πίεση και σε αιμορραγίες όταν αυξηθεί και πάλι η πίεση.

Η χρήση αντιπηκτικών, η θρομβοκυττοπενία και η σηψαιμία είναι οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με αιμορραγία στα επινεφρίδια. Η σηψαιμία μπορεί να προκαλέσει και έμφρακτα, όπως κλασικά έχει περιγραφεί στη μηνιγγοκοκκαιμία, αλλά και από άλλα παθογόνα μικρόβια που προσβάλλουν τους ασθενείς ενδονοσοκομειακά, όπως Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli και Staphylococcus aureus.

απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου απώλεια βάρους αλογόνου

Κακοήθη νεοπλάσματα και λεμφώματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν επινεφριδιακή ανεπάρκεια, διηθώντας και προκαλώντας έμφρακτα. Οι ασθενείς που πάσχουν από AIDS είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς καθότι παθαίνουν συχνές ευκαιριακές λοιμώξεις, ενώ μπορεί να λαμβάνουν φάρμακα που παρεμποδίζουν τη σύνθεση κετοκοναζόλη ή αυξάνουν τον ηπατικό καταβολισμό αναστολείς των πρωτεασών των γλυκοκορτικοειδών.

Στα παιδιά πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συγγενείς μορφές επινεφριδιακής ανεπάρκειας, όπως είναι η συγγενής αντίσταση στην ACTH, η οποία προκαλεί μεμονωμένη απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου βάρους υποφυσιακού όγκου ανεπάρκεια, και τα διάφορα σύνδρομα συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων, που οφείλονται σε συγγενή έλλειψη απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου ενζύμων της στεροειδογένεσης.

Δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια χαμηλή κορτιζόλη με χαμηλή ACTH Δευτεροπαθής ανεπάρκεια των επινεφριδίων προκαλείται από βλάβες στο επίπεδο υποθαλάμου - υπόφυσης ή μετά καταστολή του ΥΥΕ άξονα από χρόνια εξωγενή χορήγηση γλυκοκορτικοειδών ή από χειρουργική θεραπεία ενδογενούς υπερκορτιζολισμού.

Διάγνωση και θεραπεία

Συγκεκριμένα αίτια υποθαλαμικής - υποφυσιακής βλάβης πρέπει να αναζητηθούν, όπως μακροαδενώματα, κρανιοφαρυγγιώματα, φλεγμονώδης διήθηση κ. Ασθενείς σε μακροχρόνια θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή είναι σε κίνδυνο για οξεία επινεφριδιακή κρίση, λόγω της προκαλούμενης ατροφίας των επινεφριδίων απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου την καταστολή της ACTH.

Γενικώς οι ασθενείς που έχουν λάβει συστηματικά μεγάλες δόσεις γλυκοκορτικοειδών π. Διάγνωση επινεφριδιακής ανεπάρκειας Η οξεία επινεφριδιακή κρίση είναι μια επείγουσα ενδοκρινολογική κατάσταση.

Yποφυσιακή Aνεπάρκεια

Η βαρύτητα και η οξύτητα των συμπτωμάτων ποικίλλουν ανάλογα απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου το αν η διαταραχή είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής και από το παθολογικό αίτιο που την προκαλεί. Λεπτομερές ιστορικό, κλινική εξέταση απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου εργαστηριακός έλεγχος επιβάλλονται όταν οι ασθενείς παρουσιάζονται με χρόνια ή υποξέα συμπτώματα, αλλά αυτό δεν είναι συνήθως δυνατό στον οξέως και βαρέως πάσχοντα ασθενή, στον οποίο κυριαρχούν τα στοιχεία της κυκλοφορικής καταπληξίας.

Στον ασθενή αυτόν πρέπει η διάγνωση να βασιστεί στην κλινική υποψία και η θεραπεία με υδροκορτιζόνη να αρχίσει αμέσως, χωρίς την αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων. Αίμα για εξετάσεις κορτιζόλη και ACTH, βιοχημικός έλεγχος μπορεί να ληφθεί πριν από την έναρξη της θεραπείας. Άλλες βιοχημικές εξετάσεις σε μια τυπική περίπτωση δείχνουν υπονατριαιμία, υπερκαλιαιμία όχι στη δευτεροπαθή ανεπάρκεια, όπου ο άξονας ρενίνης - αγγειοτενσίνης παραμένει λειτουργικόςυπερχλωραιμική οξέωση και αυξημένη ουρία και κρεατινίνη.

Αναιμία και ηωσινοφιλία μπορεί να συνυπάρχουν, και πιο σπάνια και υπερασβεστιαιμία. Η τυπική όμως αυτή βιοχημική εικόνα δεν ανευρίσκεται πάντα, και κυρίως σε επινεφριδιακή ανεπάρκεια οξείας έναρξης π. Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος μπορεί να γίνει μετά τη σταθεροποίηση και ανάρρωση του ασθενούς.

Η πιο συχνή αιτία του συνδρόμου Cushing είναι η μακροχρόνια θεραπεία με γλυκοκορτικοστεροειδή. Συμπτώματα και κλινικά γνωρίσματα Τα κλινικά γνωρίσματα του συνδρόμου που έχουν τη μεγαλύτερη διακριτική σημασία περιλαμβάνουν τη λέπτυνση του δέρματος, τις εύκολες εκχυμώσεις και τις έντονα ερυθρές ραβδώσεις, την αδυναμία των κεντρικώνν μυών καθώς και τη μυοπάθεια, την υπεραιμία του προσώπου, το δασυτριχισμό, την ακμή και την απώλεια του τριχωτού της κεφαλής τριχόπτωση. Η αύξηση του βάρους και η παχυσαρκία είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά.

Προσοχή χρειάζεται για την ερμηνεία των μετρήσεων κορτιζόλης στο αίμα σε ασθενείς που λαμβάνουν γλυκοκορτικοειδή. Αντιμετώπιση Κατά την έναρξη της θεραπείας πρωτεύουσας σημασίας είναι η ενημέρωση του ασθενή σχετικά με τους κινδύνους της ασθένειας του. Οι ασθενείς πρέπει να φέρουν πάντα, μια ταυτότητα ή κρεμαστή πλακέτα στο λαιμό στην οποία να αναγράφεται η ασθένεια και η θεραπευτική αγωγή τους. Η θεραπεία της νόσου του Addison αποτελείται από την αντικατάσταση της κοαρτιζόλης που λείπει με τη χρήση δισκίων υδροκορτιζόνης, που συνήθως λαμβάνονται δύο έως τρεις φορές την ημέρα και την αντικατάσταση της αλδοστερόνης με τη χρήση fludrocortisone -συνήθως λαμβάνεται μία φορά την ημέρα.

Η ακριβής φαρμακευτική αγωγή ποικίλει ανάλογα με το άτομο και πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ενδοκρινολόγο. Σε ήπιο stress πυρετός πάνω από 38οC, έμετοι, μικρές επεμβάσεις συνιστάται διπλασιασμός της δόσης του γλυκοκορτικοειδούς για 2 - 3 μέρες. Προγεμισμένες σύριγγες με υδροκορτιζόνη mg ή δεξαμεθαζόνη 4 mg πρέπει να φυλάσσονται στο σπίτι για χορήγηση όταν αδυνατεί να λάβει από το στόμα ή σε μεγάλα ατυχήματα.

Επείγουσα μεταφορά στο νοσοκομείο αν οι έμετοι συνεχίσουν ή αν η γενική κατάσταση δεν βελτιωθεί σύντομα και σημαντικά με τη λήψη της αυξημένης δόσης υποκατάστασης. Σε μείζον stress σοβαρό τραύμα, μεγάλες επεμβάσεις συνιστάται δεκαπλασιασμός της δόσης του γλυκοκορτικοειδούς για 2 - 3 μέρες, που φυσικά γίνεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Hemodynamic changes in acute adrenal insufficiency. Intensive Care Med ; Απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου insufficiency in acutely ill patients.

Χειρουργική εγκεφάλου

N Engl J Med ; Evaluation of pituitary function in the fatigued patient: a review of 59 cases. Eur J Endocrinol ; J Clin Endocrinol Metab ; Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis. In: van Heerden J, Linos D eds. Editorial: glucocorticoid replacement - how much is enough? Dynamic evaluation of adrenal hypofunction.

απώλεια βάρους σε 1 μήνα 5 κιλά

J Endocrinol Invest ; - Glucocorticoid withdrawal schemes in chronic medical disorders. A systematic review.

απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου απώλεια βάρους όγκου ιστιοκυττάρου

Endocrinol Metab Clin North Am ; Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroendocrine factors and stress. J Psychosom Res.

Adrenal Diseases.

Σύνδρομο Cushing: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία

BC Decker Inc. Hereditary isolated glucocorticoid deficiency is associated with abnormalities of the adrenocorticotropin receptor gene. J Clin Invest ; Familial Adrenal Hypoplasia Syndromes. In: DeGroot L edwww. Stress, Endocrine Απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου and Pathophysiology.

Υποφυσιακοί Όγκοι

Glucocorticoids and vascular reactivity. Curr Vasc Pharmacol ; - Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός σύνδρομο του Conn Η αλδοστερόνη είναι μια ορμόνη των επινεφριδίων η οποία είναι υπεύθυνη για την κατακράτηση άλατος και αποβολή καλίου από τον οργανισμό. Ο υπεραλδοστερονισμός είναι η πάθηση που απώλεια βάρους μετρονιδαζόλη περίσσεια άλατος, άρα απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου ταυτόχρονα υποκαλιαιμία.

Ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός προκαλείται από την υπερλειτουργία είτε του ενός επινεφριδίου ετερόπλευρη νόσος ήκαι των δύο αμφοτερόπλευρη νόσος. Στην ετερόπλευρη νόσοη αιτία είναι συνήθως ένα αδένωμα του επινεφριδίου καλόηθες και λιγότερο συχνά καρκίνος ή υπερπλασία του αδένα. Στηναμφοτερόπλευρη νόσο και τα δύο επινεφρίδια είναι υπερπλαστικά υπερλειτουργούν.

Τα βασικά συμπτώματα του συνδρόμου Conn είναι: Μη ρυθμιζόμενη υπέρταση παρά τρία ή περισσότερα αντιϋπερτασικά φάρμακα Πτώση των επιπέδων του καλίου στο αίμα Επίσης εκτός από την υποκαλιαιμία, ο υπεραλδοστερονισμός αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφρικής ανεπάρκειας και πρόωρου απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου.

Υπεραλδοστερονισμός — Θεραπεία Η αντιμετώπιση του υπεραλδοστερονισμού εξαρτάται από το αίτιο που τον προκαλεί. Ο ενδοκρινολόγος ανάλογα με τα διαγνωστικά αποτελέσματα θα χορηγήσει και την κατάλληλη θεραπεία. Φαιοχρωμοκύττωμα Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι ένας σπάνιος όγκος των επινεφριδίων ενδοκρινείς αδένες που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούςπου εκκρίνει περιστασιακά κατεχολαμίνες αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη και σπάνια ντοπαμίνη και προκαλεί συνήθως επεισοδιακή υπέρταση και καρδιακές αρρυθμίες.

απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου swing απώλεια λίπους

Λόγω της ποικιλίας των κλινικών εκδηλώσεών του και των νοσολογικών καταστάσεων τις οποίες υποδύεται, ονομάζεται «ο μεγάλος μίμος» και πολλές φορές παραπλανά και διαφεύγει της διάγνωσης ακόμη και σήμερα. Αφορά εξίσου και τα δύο φύλα, καθώς και όλες τις ηλικίες, αλλά εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ της τρίτης και τέταρτης δεκαετίας της ζωής. Σε νεκροτομικές όμως μελέτες ανακαλύπτονται πιο συχνά 3 ανά κατοίκουςγεγονός που μας δείχνει ότι πάρα πολλά φαιοχρωμοκυττώματα δε διαγνώσκονται ή δεν είναι ορμονοεκκριτικά.

Ωστόσο, επειδή αν δε διαγνωστεί μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο, είναι σκόπιμο ακόμα και σε υπόνοια να γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος. Η έγκαιρη διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου σημαντική, διότι με τη χειρουργική εξαίρεση του όγκου ιάται η αρτηριακή υπέρταση.

Υποψία φαιοχρωμοκυττώματος τίθεται σε κάθε περίπτωση παροξυσμικής ή εμμένουσας αρτηριακής υπέρτασης που δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη αντιυπερτασικά σχήματα και αφορά νέα σε ηλικία άτομα. Η αρτηριακή υπέρταση μπορεί να είναι μόνιμη ή παροξυσμική. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και φαιοχρωμοκυττώματα ή παραγαγγλιώματα που δε συνοδεύονται από υπέρταση ή και άλλα που προκαλούν υπόταση.

  1. artofjayward.com - Χειρουργική εγκεφάλου - Όγκοι Εγκεφάλου - Αδενώματα Υπόφυσης
  2. Gay hendricks απώλεια βάρους
  3. Τι συμπτώματα προκαλούν; Η διάγνωση βασίζεται είτε στις οπτικές διαταραχές, που οφείλονται στην πίεση ασκεί ο όγκος στο οπτικό νεύρο, είτε στις εκδηλώσεις που προκαλούνται από την έλλειψη ορμονών, λόγω επηρεασμένης λειτουργίας της υπόφυσης υποφυσικαή ανεπάρκειαείτε στα κλινικά συμπτώματα που εκδηλώνονται από υπερβολική έκκριση ορμονών.
  4. 55 λιβρών απώλεια βάρους αρσενικό

Τα επεισόδια που προκαλούν τα φαιοχρωμοκυττώματα, πλην των προαναφερόμενων, συχνά συνοδεύονται από ποικιλία άλλων συμπτωμάτων, όπως ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση, ωχρότητα ή σπανιότερα ερυθρότητα προσώπου, εξάψεις, ναυτία, έμετο, τρόμο, ανησυχία, νευρικότητα και εύκολη κόπωση.

Τα επεισόδια μπορεί να εμφανίζονται τυχαία ή μετά από άσκηση, ούρηση, λήψη ορισμένων φαρμάκων, αφόδευση ή σε περιόδους συναισθηματικών διακυμάνσεων-άγχους.

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν επεισόδια το μήνα με αιφνίδια έναρξη, διάρκειας λεπτών, με βαθμιαία υποχώρηση των συμπτωμάτων. Το φαιοχρωμοκύττωμα, από την άλλη, μπορεί να παραμείνει εξ ολοκλήρου, χωρίς κλινικά σημεία για χρόνια.

Γι αυτό και ένα φαιοχρωμοκύττωμα πρέπει να αποκλειστεί πάντοτε όταν ανακαλυφθεί μια τυχαία μάζα απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου επινεφριδίων. Η πιο συχνή αιτία του συνδρόμου Cushing είναι απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου μακροχρόνια θεραπεία με γλυκοκορτικοστεροειδή. Τα κλινικά γνωρίσματα του συνδρόμου που έχουν τη μεγαλύτερη διακριτική σημασία περιλαμβάνουν τη λέπτυνση του δέρματος, τις εύκολες εκχυμώσεις και τις έντονα ερυθρές ραβδώσεις, την αδυναμία των κεντρικώνν μυών καθώς και τη μυοπάθεια, την υπεραιμία του προσώπου, το δασυτριχισμό, την ακμή και την απώλεια του τριχωτού της κεφαλής τριχόπτωση.

  • Οξέα συμπτώματα[ Επεξεργασία επεξεργασία κώδικα ] Τα αρχικά συμπτώματα της υποφυσιακής αποπληξίας σχετίζονται με την αυξημένη πίεση μέσα και γύρω από τον αδένα της υπόφυσης.
  • Θα απώλεια βάρους βοηθήσει σπονδυλική στένωση
  • Την περιοχή αυτή τη βρίσκουμε κάτω από τα οπτικά νεύρα, κάτι που εξηγεί τις οπτικές διαταραχές που εμφανίζονται σε περιστατικά ασθενών με αδένωμα υπόφυσης.
  • Χάσουν βάρος γύρω από τη μέση

Η αύξηση του βάρους και η παχυσαρκία είναι τα πιο συχνά εμφανιζόμενα χαρακτηριστικά. Η κατανομή του λίπους είναι κεντρική, περιλαμβάνουσα τον κορμό και την κοιλία.

Υποφυσιακή αποπληξία

Μπορεί να προκύψει μελάγχρωση, αλλά αυτό είναι πιο συχνό στην έκτοπη παραγωγή ACTH για παράδειγμα από ένα κακοήθη βρογχογενή καρκίνο ή στο σύνδρομο Nelson, όπου τα επίπεδα ACTH είναι πολύ υψηλά. Το απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου Nelson μπορεί να έπεται της αμφοτερόπλευρης επινεφριδιεκτομής για σύνδρομο Cushing όταν συνεχίζει η υπερβολική παραγωγή ACTH.

Μπορεί να εκδηλωθεί διεύρυνση του υποφυσιακού βόθρου. Η μελάγχρωση απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου πιο έντονη στις περιοχές που εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και στην τριβή, καθώς και στις ουλές. Είναι επίσης συχνά τα ψυχιατρικά συμπτώματα, η υπέρταση, η δυσανεξία στη γλυκόζη, ο διαβήτης και η δυσλειτουργία των γονάδων ολιγομηνόρροια και ανικανότητα. Το σύνδρομο Cushing χαρακτηρίζεται από αυξημένη αγγειακή ευθραυστότητα: εμφανίζονται συχνότερα μώλωπες μελανιές και παρατηρείται φτωχότερη επούλωση των τραυμάτων.

Σύνδρομο Cushing: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία

Η υπέρταση αυξημένη αρτηριακή πίεση αποτελεί επίσης κλασικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου Cushing. Η πλειοψηφία των ασθενών με σύνδρομο Cushing εμφανίζει ψυχολογικές διαταραχές: συναισθηματική αστάθεια, ευερεθιστότητα, καταθλιπτικές τάσεις, Η υπερκορτιζολαιμία μπορεί να έχει επίσης σοβαρές μεταβολικές συνέπειες όπως είναι εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη.

Σύνδρομο Cushing — Θεραπεία Η θεραπεία εκλογής για τη θεραπεία ενός όγκου της υπόφυσης που εκκρίνει ACTH και προκαλεί το σύνδρομο Cushing είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου που πραγματοποείται από νευροχειρουργό. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν επίσης μεταξύ άλλων τη φαρμακοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και την αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή.

υγιές βάρος να χάσει σε 3 μήνες

Τι είναι τα αδενώματα των επινεφριδίων και πώς εντοπίζονται; Τα επινεφρίδια εμφανίζουν πολύ συχνά μικρούς ή μεγαλύτερους όγκους, τα αδενώματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι έως και 1 στους 10 ανθρώπους εμφανίζει αδενώματα επινεφριδίων κατά τη διάρκεια της ζωής του, αν και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εκτός από την τυχαία ακτινολογική απεικόνιση της κοιλιάς, η διάγνωση των αδενωμάτων γίνεται εάν αυτά προκαλέσουν συμπτώματα επειδή υπερπαράγουν κάποια από τις ορμόνες των επινεφριδίων.

Επειδή όμως τα συμπτώματα αυτά είναι πολύ συχνά στον γενικό πληθυσμό, χρειάζεται προσεκτική ενδοκρινολογική εκτίμηση με ιστορικό, κλινική εξέταση και ειδικές ορμονολογικές εξετάσεις, πριν γίνει σύσταση για ακτινολογική απεικόνιση και βρεθούν τα αδενώματα. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι όγκοι των επινεφριδίων μπορεί να αποδειχθούν καρκίνοι πολύ σπάνια, αλλά απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου αυτή την περίπτωση είναι πολύ επιθετικοί. Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να οδηγήσουν στη διάγνωση; Αρκετοί ασθενείς με αδενώματα δεν έχουν συμπτώματα.

Τα τελευταία όμως χρόνια έχει βρεθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών εμφανίζουν συμπτώματα, ελαφριά ή βαρύτερα, ανάλογα με την ορμόνη που υπερπαράγεται.

απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου

Πλέον είναι γνωστό ότι ένα σημαντικό ποσοστό υπέρτασης, σε πάνω από 1 στους 10 ασθενείς, και ειδικά σε νεότερους ασθενείς, οφείλεται σε ορμόνες των επινεφριδίων. Έχει βρεθεί ότι συχνά τα αδενώματα των επινεφριδίων μπορούν να υπερπαράγουν ορμόνες απώλεια βάρους υποφυσιακού όγκου όχι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, και έτσι τα παραπάνω συμπτώματα να είναι πιο ελαφριά.

Τι τεστ πρέπει να γίνουν; Ανάλογα με τα συμπτώματα και το ιστορικό που θα ληφθεί από τον ενδοκρινολόγο, τα πιθανά τεστ περιλαμβάνουν κάποιες αρχικές ορμονικές εξετάσεις αίματος και ούρων και εάν αυτές είναι παθολογικές, μπορεί να ακολουθήσουν πιο σύνθετες ενδοκρινολογικές δοκιμασίες που μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία. Πρέπει να τονιστεί ότι απεικόνιση των επινεφριδίων με αξονική τομογραφία πρέπει να γίνεται μόνο εάν υπάρχει σαφής ένδειξη ορμονικής πάθησης, κλινική και εργαστηριακή, και όχι ως αρχικό μέσο διάγνωσης.

Ποια είναι η θεραπεία των αδενωμάτων των επινεφριδίων; Εάν αποδειχθεί πως ένα αδένωμα υπερπαράγει κάποια ορμόνη, η πιο συνηθισμένη θεραπεία είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική αφαίρεση του αντίστοιχου επινεφριδίου, που συνήθως συνοδεύεται από άμεση βελτίωση των συμπτωμάτων.

Ίσως σας ενδιαφέρει