Υπέρυθρο καυστήρα λίπους, ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ - PDF Free Download

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

Χρήση μόνο σε υπαίθριους χώρους. Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. Κάποια μέρη της συσκευής μπορεί να έχουν θερμότητα. Κρατήστε τα μακριά απο παιδιά Μην μετακινείτε την συσκευή όσο αυτή λειτουργεί.

Όταν λειτουργείτε ή μεταφέρετε την συσκευή, λάβετε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Οι μεταλλικές γωνίες μπορεί να σας τραυματίσουν. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια όταν χειρίζεστε ή μετακινείτε την συσκευή. Κλείστε την παροχή αερίου απο τον κύλινδρο, μετά την χρήση. Φοράτε γάντια όταν πιάνετε τα καυτά μέρη της συσκευής. Οποιαδήποτε μετατροπή στην συσκευή, μπορέι να υπέρυθρο καυστήρα λίπους επικίνδυνη. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, κλείστε αμέσως την παροχή.

Αν σας μυρίσει αέριο: 1. Κλείστε την παροχή αερίου. Σβήστε οποιαδήποτε φλόγα. Αν η μυρωδιά εξακολουθεί, επικοινωνήστε άμεσα με το τεχνικό τμήμα. Παρ όλα αυτά μπορεί κατα την μεταφορά ή τη συναρμολόγηση να έχει χαλαρώσει κάποιο εξάρτημα. Συνδέστε τον υπέρυθρο πλευρικό καυστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

πάγκο Τύπου χάνουν βάρος το κάψιμο λίπους διαρκεί πολύ

Υπέρυθρο καυστήρα λίπους ότι όλοι οι διακόπτες ειναι κλειστοί "OFF". Ετοιμάστε σαπουνάδα με 1 μέρος νερό και 1 μέρος απορρυπαντικό. Ανοίξτε εντελώς την βαλβίδα της φιάλης. Ανάψτε τη πλευρική εστία. Δείτε τις οδηγίες στη σελίδα Απλώστε τη σαπουνάδα με ένα πινέλο στις συνδέσεις και την βαλβίδα ελέγχου.

Αν υπάρχει διαρροή, αυτή ανιχνεύεται με φυσαλίδες σαπουνάδας στο σημειο διαρροής. Αν διαπιστώσετε διαρροή, κλείστε την βαλβίδα του κυλίνδρου, σφίξτε τις συνδέσεις και ξαναελέγξετε για διαρροή βήμα 5. Αν η διαρροή επιμένει, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν υπάρχει διαρροή. Βεβαιωθείτε ότι η ψησταριά είναι σωστά συνδεδεμένη με τη φιάλη υγραερίου ή την παροχή φυσικού αερίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές στην παροχή αερίου.

Δείτε: " Ελεγχος Διαρροών" Σελίδα 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ανάφλεξης. Ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει εγκατασταθεί στην ηλεκτρονική ανάφλεξη. Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονταθ στη ψησταριά. Ανοίξτε το καπάκι πριν ανάψετε τη ψησταριά. Μην σκύβετε επάνω από τη ψησταριά κατά την διάρκεια του ανάμματος. Κλείστε όλους mrs ταιριάζει καυστήρα λίπους διακόπτες της ψησταριάς στο OFF ανοίξτε την παρόχη αερίου.

Πιέστε και στρίψτε το διακόπτη ελέγχου του πλευρικού καυστήρα στο HIGH.

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανάφλεξης. Ο καυστήρας πρέπει να ανάψει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Κλείστε αμέσως την παροχή αερίου,αν ο καυστήρας δεν ανάψει σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Για να ανάψετε τον καυστήρα με σπίρτο: 4. Aκουμπήστε το αναμμένο σπίρτο στις θύρες υπέρυθρο καυστήρα λίπους καυστήρα. Κλείστε αμέσως την παροχή αερίου αν ο καυστήρας δεν ανάψει σε αυτό το χρονικό διάστημα.

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΥ - PDF Free Download

Σημείωση: Τα μαγειρικά σκεύη στον πλευρικό καυστήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 2. Αν δεν λύνεται το πρόβλημα μην λειτουργείτε την συσκευή.

Επικοινωνείστε με το τεχνικό τμήμα. Κλείστε την βαλβίδα της φιάλης. Γυρίστε τα κουμπιά ελέγχου στο OFF. Με αφαιρεμένη τη σχάρα μαγειρέματος, ανάψτε την υπέρυθρη πλευρική εστία σύμφωνα με τις οδηγίες εκκίνησς βλ.

Υπέρυθρο καυστήρα λίπους 4 και λειτουργείστε τον υπέρυθρο πλευρικό καυστήρα για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε την πηγή αερίου και γυρίστε το κουμπί ελέγχου του πλευρικού καυστήρα στο "OFF".

Προχωρήστε στη "Προθέρμανση. Καθαρίστε τη κρύα σχάρα με τη βούρτσα καθαρισμού από νάιλον Κωδικός προίοντος ή τη ζεστή σχάρα με βούρτσα καθαρισμούαπό ανοξείδωτο χάλυβα Κωδικός προίοντος, και επιθεωρήστε προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σπασμένες τρίχες στο πλέγμα. Επαλείψτε το πλέγμα με το λάδι μαγειρέματος.

Φούρνος για πίτα / Salamander με 2 καυστήρες

Ρυθμίστε τη θερμότητα ανάλογα με το τι ψήνετε. Θέση καπακιού. Το καπάκι του καυστήρα στην πλευρά υπέρυθρων πρέπει πάντα να παραμένει ανοικτό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Κρατήστε το καπάκι κλειστό όταν ο υπέρυθρος καυστήρας δεν χρησιμοποιείται.

Αφήστε την πλευρά υπερύθρων να κρυώσει πριν κλείσετε το καπάκι. Θέση σχάρας. Η θέση της σχάρας στην υπέθυθρη πλευρική εστία πρέπει να παραμένει πάντα στην ανώτερη θέση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ο υπέρυθρος καυστήρας έχει σχεδιαστεί για να εστιάσει τη φλόγα αερίου επάνω στο κεραμικό πλακίδιο που αποτελείται από χιλιάδες μικροσκοπικες τρύπες. Αυτό μετατρέπει τη θερμότητα της φλόγας σε υπέρυθρη ενέργεια υπέρυθρο καυστήρα λίπους σταθερή και ομοιόμορφη θερμότητα στη σύνολική επιφάνεια.

Οι παραδοσιακοί καυστήρες αερίου θερμαίνουν τον περιβάλλοντα αέρα μέσω της καύσης που ανεβαίνει στην επιφάνεια μαγειρέματος. Αντίθετα, υπέρυθρο καυστήρα λίπους υπέρυθροι καυστήρες ακτινοβολούν απευθείας τη θερμότητα στην επιφάνεια μαγειρέματος με μεγαλύτερη ένταση επιτρέποντας έτσι υψηλότερη θερμόκρασία ψησίματος υπέρυθρο καυστήρα λίπους ένα παραδοσιακό καυστήρα αερίου. Το άμεσο ψήσιμο είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος για τα περισσότερα κρέατα σε μικρές μερίδες όπως μπριζόλες και παιδάκια.

Προετοιμάστε το φαγητό. Αν βάλετε σως η μπαχαρικά, αυτά πρέπει να μπουν πριν τοποθετήσετε το φαγητό στην σχάρα. Οι σάλτσες πρέπει να μπαίνουν τα τελευταία λεπτά ψησίματος για να αποφύγουμε το κάψιμο.

υπέρυθρο καυστήρα λίπους απώλεια βάρους ποτά χωρίς ζάχαρη

Οργανώστε την περιοχή γύρω απο την συσκευή, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση σε ότι χρειάζεστε, χωρις να αναγκάζεστε να απομακρύνεστε κατα την διάρκεια του ψησίματος. Αφήστε το κρεάς να έρθει σε θερμοκρασία χώρου. Προθερμάνετε την συσκευή στην επιθυμητή θερμοκασία με το καπάκι κλειστό.

Ο καλύτερος καυστήρας αερίου 4 σε σύγκριση

Καλύψτε τη σχάρα με λάδι για να μην κολλήσει το φαγητό επάνω τους. Κρατήστε το αλάτι όταν μαγειρεύετε τα κρέατα στο υπέρυθρο πλευρικό καυστήρα. Το κρέας θα παραμείνει πιο ζουμερό αν το αλάτι προστεθεί μετά το μαγείρεμα.

Εξοικιωθείτε στο να δοκιμάζετε πότε το κρέας είναι έτοιμο βάση χρόνου και αίσθησης.

Δωρεάν παράδοση

Το κρέας γίνεται πιο σταθερό όταν ψήνετε. Όταν το κρέας είναι μαλακό, είναι rare μεσαίου ψησίματος. Όταν είναι σταθερό, είναι έτοιμο well done. Για βέλτιστη απόδοση: Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλες περιόδους αποθήκευσης, πλένετε τις σχάρες, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε με χαρτί κουζινας; ποτέ δεν τις στεγνώνουμε με αέρα και δεν τις βάζουμε στο πλυντήριο πιάτων. Αποφύγετε την εφαρμογή μαρινάδων με βάση τη ζάχαρη ή αλάτι στο κρέας πριν το ψήσιμο στη σχάρα, εφαρμόστε τις μαρινάδες στο τέλος του ψησίματος.

Οι τελευταίες δοκιμές και συγκρίσεις προϊόντων 2019

Χρησιμοποιήστε μαρινάδες με βάση το λάδι, αποφύγετε τις μαρινάδες με βάση το νερό. Ελαφριά λαδώστε το φαγητό με το μαγειρικό λάδι της επιλογής σας, πριν από το ψήσιμο στη σχάρα. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της σχάρας είναι πάντα επικαλυμμένη με ένα στρώμα λαδιού.

Αυτό βοηθά στην υπέρυθρο καυστήρα λίπους της σκουριάς και της φθοράς της ψησταριάς και βοηθά υπέρυθρο καυστήρα λίπους μη κολλάει το φαγητό στις σχάρες. Αν υπάρχει σκουριά, κάψτε τη σχάρα ξύστε τη με μια βούρτσα από μαλακό χαλκό και απλώστε ξανά λάδι. Κρατήστε το κάλυμμα του καυστήρα της υπέρυθρης πλευράς κλειστο όταν δεν τη χρησιμοποιείται.

Σε μεγάλες περιόδους αδράνειας οι σχάρες πρέπει να λαδώνονται και μετά να αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος τυλιγμένες με προστατευτική ζελατίνα φαγητού.

Μετά από τέτοιες περιόδους αδράνειας, κάψτε τις σχάρες, πλύνετε τις και στεγνώστε τις με χαρτί κουζίνας.

Μετά αλείψτε τις με μαγειρικό λάδι υψηλής αντοχής στον καπνό. Όταν ο υπέρυθρος καυστήρας έχει κρυώσει, αφαιρέστε τη σχάρα, καθαρίστε το εσωτερικό του υπέρυθρο καυστήρα λίπους καυστήρα, ανάλογα με τις ανάγκες ξύνοντας τις πλευρές και το κάτω μέρος του με μια σπάτουλα από χρωματοπωλείο και έπειτα υπέρυθρο καυστήρα λίπους με μια ηλεκτρική σκούπα ότι έχει απομείνει.

υπέρυθρο καυστήρα λίπους

Η σκουριά είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο οξείδωσης και μπορεί να εμφανιστεί στο εσωτερικό του ανοξείδωτο χάλυβα. Η σκουριά δεν θα επηρεάσει την απόδοση του υπέρυθρου καυστήρα.

Υπέρυθρο καυστήρα λίπους τον υπέρυθρο καυστήρα στο HIGH το μέγιστο για 10 λεπτά. Απενεργοποιήστε την πηγή αερίου στη συνέχεια γυρίστε το κουμπί ελέγχου στη θέση OFF.

Αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Καθαρίστε τους σωλήνες βεντούρι με ένα καθαριστή σωλήνων ή βούρτσα βεντούρι. Ενώ αφαιρέστε τον καυστήρα, καθαρίστε το εσωτερικό με μια σπάτουλα χρωματοπωλειου και μετά μαζέψτε με μια ηλεκτρική σκούπα τα υπολείμματα. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας, για επισκευές ή ανταλλακτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο υπέρυθρος καυστήρας είναι ζεστός, δώστε μεγάλη προσοχή και φοράτε πάντα τα γάντια φούρνου για να καθαρίσετε τη σχάρα με τη συρματοβουρτσα.

Επίσης βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει σπασμένα συρματάκια από την βούρτσα στην σχάρα. Υπέρυθρο καυστήρα λίπους το καθαρίζετε τακτικά. Τρεμάμενη φλόγα ή χαμηλη θερμοκρασία ενώ η ρύθμιση είναι στο HIGH. Ο καυστήρας δεν ανάβει. Η ανάφλεξη δεν λειτουργεί. Μείωση θερμότητας, ήχοι σκασίματος. Θόρυβος απο τον ρυθμιστή φιάλης. Σκουριά στη σχάρα ψησιματος.

υπέρυθρο καυστήρα λίπους αδυνατίσματος καφέ lazada

Χαλαρή σύνδεση ρυθμιστή. Διαρροή στον σωλήνα, στον ρυθμιστή ή σε άλλη σύνδεση. Σφίξτε την σύνδεση και κάντε έλεγχο διαρροής υπέρυθρο καυστήρα λίπους 3. Επικοινωνήστε με το τεχνικό υπέρυθρο καυστήρα λίπους. Μπλοκάρισμα οπών αερίου. Κλείστε τη παροχή της φιάλης και θέστε υπέρυθρο καυστήρα λίπους τα κουμπιά λειτουργίας στο OFF. Αποσυνδέστε τον ρυθμιστή πίεσης απο τη φιάλη. Περιμένετε δύο λεπτά και επανασυνδέστε τον ρυθμιστή στη φιάλη.

Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα της φιάλης. Ανάψτε το γκριλ σύμφωνα με τις οδηγιες βλ. Τελείωσε το αέριο στη φιάλη σας. Τα καλώδια ανάφλεξης δεν είναι συνδεδεμένα ή δεν λειτουργεί το κουμπί ανάφλεξης. Ο ρυθμιστής δεν είναι ευθυγραμμισμένος. Ο ρυθμιστής δεν είναι πλήρως συνδεδεμένος με τη φιάλη.

Οι διακόπτες του καυστήρα και της φιάλης έμειναν ανοιχτοί και προκάλεσαν τη συνεχή ροή αερίου. Ένα ή περισσότερα στόμια είναι μπλοκαρισμένα. Ο σωλήνας είναι μπερδεμένος.

Η μπαταρία έχει τελειώσει. Τα καλώδια της ανάφλεξης είναι αποσυνδεδμένα. Τα ηλεκτρόδια δεν έχουν ευθυγραμμιστεί στον καυστήρα. Δυσλειτουργία της συσκευής ανάφλεξης. Έλλειψη αερίου. Η φιάλη έχει αδειάσει. Οι σωλήνες βεντουρι venturi έχουν μπλοκαριστεί. Αντικαταστήστε την φιάλη.

Δοκιμάστε να ανάψετε τη ψησταριά χειροκίνητα βλ.

Έλεγχος υπέρυθρης σχάρας - Συγκρίσεις. Com 2020

Εάν ο καυστήρας ανάψει με επιτυχία τότε υπάρχει θέμα στην ανάφλεξη. Δείτε τι κάνουμε σε αυτη την περίπτωση παρακάτω ''Η ανάφλεξη δεν λειτουργεί''. Σφίξτε το ρυθμιστή με το χέρι. Κοιτάξτε τις ενώσεις και δείτε από που υπάρχει διαρροή αέριου.

Σφίξτε το εξάρτημα και κάνετε πάλι έλεγχο για διαρροές. Αφαιρέστε τον καυστήρα, καθαρίστε τις οπές με μια καρφίτσα ή ένα λεπτό σύρμα.

Ίσως σας ενδιαφέρει